in

Přezkoušení pololetí 2.třídy

Včera jsme měli v pořadí naše již 3.přezkoušení od začátku domácího vzdělávání. Celé to trvalo necelé dvě hodinky podotýkám hlavně kvůli Martínkovi, který si přivezl portfolia a vše chtěl ukázat 😅. Sebou jsme vezli učebnice matematiky a pracovní sešit českého jazyka, kde jsme aktuálně stejně jako děti ve třídě, také knížky, které teď Martínek aktuálně a čte a tak o nich paní učitelce vyprávěl. A jak jsem již psala vezli jsme sebou portfolia konkrétně můžeme shrnout a nazvat předmět prvouka ( měli jsme zpracované následující témata ČR, památky Prahy, státní symboly, kalendář myšleno jako měsíce, roční období a dny, ptáky stěhovavé a stálé, slunovrat a rovnodennost, koloběh vody, popis části květin a dělení ovoce a zeleniny, svatého Václava, svatého Martina) hned na začátku šel Martínek pozdravit do družiny své spolužáky a říci si s nimi pár slov. Ráda bych zde velmi ocenila a ještě jednou i takto poděkovala naši škole, která dětem neustále o Martínkovi povídá, aby ho braly jako součást třídy což se i daří, bylo krásné za dveřmi slyšet od dětí: jeeee Martínek ahoj jak se máš… také škola s dětmi pravidelně probírá ichyozu a tak nikomu nepřijde Martínek zvláštní a už při příchodu do budovy školy ho každý zdraví a směje se na něj ♥️ a jak tedy probíhalo naše přezkoušení?

Jelikož jsme neplánovaně přijeli o půl hodiny dříve začali jsme paní učitelkou, která děti učí angličtinu. Paní učitelka si sedla k Martínkovi já a manžel jsem seděli opodál, po chvilce dorazil podívat se na přezkoušení i Pan ředitel. Paní učitelka mluvila na Martínka pouze anglicky a ptala se ho na názvy zvířat a zda to zvíře umí létat, běhat a plavat (can/ can’t) také s Martínkem probírali jídlo podle obrázků a co má rád a nerad (my, your, like don’t like) Názvy předmětů ve třídě včetně jejich barev atp. Musím říci, že Martínek má skvělou slovní zásobu a je vidět, že rozumí co paní učitelka říká (myslím si, že je to díky tomu, že to má naposlouchané z youtube a pohádek v angličtině) jediné co začneme trošku více prohlubovat je skladba věty v angličtině, ale na to vše máme ještě hodně času, tak to můžeme opět dělat pozvolna a formou her.

Poté začalo prověřování znalostí s třídní paní učitelkou, který se s Martínkem přivítala, popovídala si. jak se má a nenápadně po třídě roznesla úkoly, které měl Martínek hledat a plnit (pomoci, tak třídnímu maňáskovi Marťánkovi, který děti provází v učivu) Martínka hledání úkolů po třídě moc bavilo, a když nějaký našel, měl za úkol dojít s ním do lavice a vyřešit ho. (v těchto úkolech byly přílady z matematiky sčítání a odčítání do 60, přečíst daný úkol, najít vhodná synonyma, doplnit i,í,y,ý vědět kde se píše u,ú,ů, pojmenovat správně obrázky…) pomocí hracích karet hrál s paní učitelkou hru Dědu Lesoně z Hejného metody a další pomocí kostek…. poté si paní učitelka prohlédla portfolio, které jsme přivezli a povídala si o něm s Martínkem (tedy chtěla si povídat, ale Martínek jí chudáka ke slovu moc nepustil a vše ji co bylo na portfoliu vyprávěl) 🙂 Martínek pak zcela dobrovolně chtěl házet velkou kostkou a podle daného čísla chodit na krokovacím páse a do hry zapojil manžela a dobrovolně se do ní zapojil i Pan ředitel 🙂 Já jsem mezitím s paní učitelkou ještě prošla mé dotazy k dalším prostředím v matematice, abych Martínkovi vše dokázala správně vysvětlit.

Jelikož se na začátku přezkoušení Martínek paní učitelky ptal k čemu jsou ty zvláštní boty (byly to boty na běžky) a jelikož jsou jeho rodiče (to jako my) sportovně řekněme méně zdatní nevěděl rozdíl mezi běžky a lyžemi a tak mu paní učitelka slíbila, že na závěr mu bězky ukáže, protože zrovna další den s dětmi půjde v rámci tělocvicku do lesa na běžky. A tak po přezkoušení a povídání jako takovém šla Martíkovi ukázat běžky a když viděla jeho nadšení dokonce mu je nazula a nechala ho si je vyzkoušet. No radost byla obrovská a po sundání řekl hustý to si musím pořídit domů :-).


Martínek dostal od paní učitelky potvrzení, že zvládnul pololetní druhé třídy a domluvili jsme se, stejně jako minulý rok, že pro vysvědčení si dojde v den co ho budou mít i spolužáci. Opět musím říci, že to bylo úžasné a já jsem za to nesmírně vděčná. I za to, že když jsme tam jeli Martínek se vůbec nebál naopak se moc těšil. Takže stejně jako vždy i teď můžu s čistým svědomím říci, že se těšíme na další přezkoušení.

Retro výstava a Betlémská kaple

Neustálý restart a přezkoušení 2. třídy