in

Přezkoušení na závěr 1. třídy

V druhém červnovém týdnu jsme absolvovali naše v pořádí 2.přezkoušení v naši kmenové škole. My osobně máme postoj kolem celého dění domácí škola versus školství takový, že jsme vděčni za možnost domácího vzdělávání. I přes osnovy nám to přijde ohromná svoboda učit se ,kdy chceme a jak chceme. Ano souhlasím, že ve vyšších ročnících se narazí na problém toho, že v osnovách jsou věci, které nejsou třeba atd , ale to už pak záleží na škole, kde je daný domškolák zapsán, jestli je škola osvícená atd. Každopádně my jsme teď v prvním ročníku učíme se tak, ze 40% dle týdenních plánů školy, a tov následující podobě. Orientačně víme, kde jsou v daném týdnu spolužáci v matematice a češtině, ale čteme jen, když chceme a co cheme, písanku nepoužíváme vůbec. Někdy nám čte Martínek na dobrou noc, někdy čte své sestřenici, když tu je, někdy plyšákům, učebnice na český jazyk jsme zvolili nakonec více ilustrované než mají spolužáci a konkrétně od Frause a matematiku máme jako hru (Hejného metoda). Prvouku jsme si vypsali témata na celý rok a zjistili jsme, že vše jsme již brali, tak jsme to akorát zaktualizovali a mnohé přidali. A kdo nás sledujte víte, že kromě týdenních plánů vymýšlíme další aktivity, které prostě zrovna chceme.
A teď už přímo k přezkoušení jako takovému. Martínek se jako i poprvé, tak i nyní na přezkoušení moc těšil 🙂 Jakmile mu někdo dá pozornost velmi rád toho využívá a tak přezkoušení má jako možnost se vyjádřit a ukázat co se naučil. Vezli jsme sebou i portofolia (projekty na kterých jsme pracovali) paní učitelka navíc sleduje i naši Bláznivou laboratoř, takže byla v obraze co vše děláme a nebo neděláme 🙂 Každopádně opět hlavní roli hrála interaktivní tabule, který Martínka nepřestává udivovat. A tak, když na ní paní učitelka prstem něco psala, velmi rád to četl, a i si chtěl zkusit sám něco napsat 🙂 pak i nakreslit 🙂 než přišla paní učitelka Martínek byl v družině se spolužáky a společně si všichni hráli a když dorazila paní učitelka na přezkoušení, Martínek byl zrovna zabrán do stavby lega. Paní učitelka toho využila a začala hrát na klavír melodie, zda Martínek pozná o jakou jde píseň, to ho moc bavilo a s radostí i zpíval, i když svá slova a svůj styl 🙂 pak se paní učitelka zeptala jakou píseň má rád a chce zazpívat a já i ona jsme se divil jeho výběrem, protože zvolil Jo třešně zrály od W.Matušky. Paní učitelka ho krásně doprovázela na klavír a Martínek celou melodii opakoval jen jó třešně zrály, zrovna třešně zrály, sladký třešně zrály a jak to bylo dál 🙂 Potom si s paní učitelkou sednuli do lavice na vyplňování takového papíru, kde měl doplnit vhodná slova, porozumět textu, přečíst co je tam napsáno atd. Z matematiky si s paní učitelkou prošli vyplněnou učebnici, kterou doma děláme, protože Martínka moc baví, o některých příkladech a prostředích v matematice pohovořili, Martínek ukázal některé své vlastnoručně vytvořené komiksy a přišla paní učitelka na angličtinu, která s Martínkem povídala v anglickém jazyce o oblečení, které má na sobě, jeho barvách, o nábytku ve třídě a dalších věcech.

Bylo to velice milé povídání, kdy paní učitelka využívala Martínkova zájmu, nechala ho předvést vše co chtěl. Paní učitelka umí velice hezky pracovat s dětmi a vést je formou hry a dobrovolnosti. Martínek ani já takovéhle přezkoušení nebereme jako něco nepříjemného, ale naopak setkání s paní učitelkou, dětmi, třídou. A stejně jako minule, tak i nyní se Martínek horlivě ptal, kdy půjde na přezkoušení příště 🙂

Na závěr přezkoušní dostal od paní učitelky diplom od třídního maskota Marťánka za zvládnutí prvního ročníku a pozvánku do ročníku druhého.

Poté jsme vyrazili na oběd a vzájemně si povídali o pocitech z naší domácí školy a když jsme přijeli domů a říkali jsme manželovi, že už máme prázdniny,začal se smát s tím, že je máme přece pořád 🙂 no má vlastně pravdu, ale o tom více v článku Vysvědčení a zhodnocení 1.roku domškoly

Herbář

Domácí škola v Květnu 2018