in

Domácí škola 1. polovina Dubna 2018

Duben, příroda se probouzí, vše se zelená, kvete, no byla by Škoda nechodit ven. A tak většinu času trávíme venku, už jen to, že bydlíme poblíž lesa, k tomu všemu přispívá. Ale jak říká Martínek mami učit se můžeme i tak, a tak jsme např jeden den měli aktivitu Jarní lovec, tiskopis, který si můžete zdarma stáhnout na stránkách Zodpovědné výuky. Jsou tam věci, které se mají hledat např mravenec, pavučina, květina, list… Jak sám Martínek poznamenal procvičí se tím čtení, prvouka a psaní, takže mami dnes se nic jiného učit nemusíme 😂 Jindy zase naše domácí škola díky činnostem ve Spolku Ichtyóza spočívala v tom, že jsme pro všechny ichtýlky, které sdružujeme připravovali balíky krémů, u čehož si Martínek procvičil matematiku – počítal krémy a také český jazyk, jelikož balíky nadepisoval, takže mami dnes se taky nic jiného učit nemusíme 😂 tuhle větu teď slyším často, pochopil školu hrou a tak mi to denně dokazuje. V první polovině dubna jsme také měli v rámci spolku dvě velmi milé povinnosti a to účast na Konferenci SHE, kde jsme měli vystoupení na téma Nemoc jako dialog, a také jsme tam s naši patronkou Zuzanou Vejvodovou celý den byli k dispozici na zodpovídání otázek a poděkování za dary formou ručně vyráběných šperků, když na místo dorazil Martínek s manželem ujmul se “prodeje” šperků, takže se nám tvořily fronty, všem ženám doporučoval, šperk, aby se k nim hodil a co Vám budu povídat jeho povídání na podium bylo mnohem lepší než to mé ❤️ a hádejte mami dnes jsem se toho také hodně naučil, takže se učit nemusíme 😂. Další krásnou akcí byl Hokejový maraton na podporu spolku, který Martínek zahajoval, neplánovaně i komentoval, a povídal o Ichtyoze, hrozně ho to bavilo a dres ten má vystavený dodnes, tolik zážitků si odnesl. A asi vás nepřekvapí, že oba dny prohlásil mami naučil jsme se toho víc než dost, takže se nemusíme učit 😂

Taky Vám přijde, že jsme se moc neučili? No toho klasického učení vlastně asi ne, ale myslím, že jsme se toho naučili všichni hrozně moc ❤️ Ale Učíme se i tak, Hejného matematiku vypracováváme dle aktuálních týdenních plánů školy, ta Martínka opravdu moc baví, akorát ji neděláme denně , ale pak si k tomu sedneme a jsme schopni “dohnat” klidně celý týden. Též matematiku procvičujeme na iPadu na stránkách matika.in , které jsou vážně skvělé, vše se samo vyhodnotí, Martínek si cvičení na iPadu vyplňuje vždy sám z postele a pak mi nese ukázat až závěrečné hodnocení a to jen proto, aby mohl říci, jde mi to, takže další dělat nemusíme 😂

Český jazyk procvičujeme tak, že čteme cedule, nápisy, Martínek sám od sebe začne číst třeba etikety nebo názvy potravin u snídaně, a taky čteme edici První čtení se samolepkami, kde dítě čte a tučně napsané slova má lepit dané obrázky do ilustrace k textu to ho také moc baví, ale chce se střídat, takže čtu jednu větu já a jednu on ☺️ Musím říci, že začátkem měsíce přestal již nahlas písmenkovat a čte nahlas již celá slova, jsem moc vděčná, za to, že jsem přítomna jeho posunům. Naše diktáty probíhají tak, že má na stole před sebou papíry, jde vidí jak se daná písmenka Comenia Script píši a věty píšeme, které nás zrovna napadají. Do papíru, jak se daná písmena píši kouká čím dál méně a i ve stylu psaní vidím ohromný posun. Též máme teď období, kdy si Martínek užívá tatínka, učili se sekat dříví, kupovali a skládali stavební materiál na naši budoucí verandu, a téměř každý večer hrají stolní hry a nebo si prohlíží úžasnou knihu Mapy či čtou pohádky.

Malá příhoda z posledního diktátu; první připomínka do řádků ještě moc nepíšeme, bojím se, že by se ze mne stal opravdu alkoholik 😂 druhá připomínka perem píšeme jen někdy, píšeme tím co přijde pod ruku 😅 a věty si vymyslíme během psaní. K tomuto textu. Marťasi proč si to P udělal, tak ohromné? Mami vždyť první písmeno je vždy velké. No dobře Martí, ale ne takhle. Mami tak si mi neměla vysvětlovat, že první je vždy velké, když velké tak velké 😂 no jediné co mne uklidnilo, že víno se již tou dobou chladilo 😅


Hejného matematika v Březnu 2018

Domácí škola 2. polovina Dubna 2018